Díky programu Nová zelená úsporám je možné čerpat i dotace na ekomobilitu. Tento ekologický program Ministerstva životního prostředí je administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR a zaměřuje se na úspory energií v rodinných a bytových domech. Žadatelé tak mohou při realizaci svého bydlení díky státním dotacím ušetřit nemalé částky.

V rámci dotace Ekomobilita je možné čerpat podporu na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Analýza případu

Na počátku spolupráce s každým klientem analyzujeme vaše možnosti. Zhodnotíme, zda máte na dotaci nárok, a doporučíme vám nejlepší a nejvýhodnější řešení.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Dotace na klíč

Naše firma se specializuje na dotace na klíč. Stanovíme, jaké dokumenty bude k žádosti nutné doložit, a po jejich získání vše kompletně vyřídíme bez vaší účasti.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Energetický posudek

Některé dotace vyžadují vypracování a doložení energetického posudku budovy. I o ten se spolehlivě postaráme my.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Poradenství
v oblasti dotací

V týmu Maxidotací máme vše kolem dotací v malíku – našim klientům tedy v této oblasti nabízíme prvotřídní poradenství.

Kdo může dotaci Ekomobilita získat?

Dotace Ekomobilita podporuje pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu. Tato dobíjecí stanice i příslušné dobíjecí místo musí být umístěno přímo na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je tak ve vlastnictví žadatele. Podporu není možné čerpat na dobíjecí stanice pro veřejnost či komerční provoz. 

O tuto dotaci mohou žádat vlastníci stávajících rodinných domů, stavebníci nových rodinných domů, nabyvatelé nových rodinných domů, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky) a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Kolik peněz je možné získat?

V rámci dotačního programu Ekomobilita je možné čerpat příspěvek ve výši  15 000 Kč. 

Možnosti čerpání 

  • výše jednorázového příspěvku činí 15 000 Kč
  • v rámci jednoho rodinného domu je možné čerpat podporu na maximálně 2 dobíjecí body

Podmínky pro získání dotace

Státní příspěvek je možné poskytnout na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (pouze vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz. Tyto dobíjecí stanice, jejich příslušenství a elektroinstalace musí být vždy navrženy a provedeny dle platných norem

Na jeden rodinný dům je možné čerpat příspěvek na maximálně dva dobíjecí body a tuto podporu lze využít i v kombinaci s podporou na výstavbu nebo nákup nového domu. 

Maxidotace vás provedou získáním dotace krok po kroku – až k úspěšnému vyřízení žádosti

Možnost získat štědré státní dotace je pro vlastníky i stavebníky rodinných domů velmi lákavá, nicméně pro mnoho z nich je také složitou a stresující záležitostí. Někteří tak svou žádost nakonec ani nepodají, a to je velká škoda. 

A právě proto jsme tu my – tým Maxidotací – vše kolem dotací máme v malíku a vaši dotaci tak vyřídíme za vás – v klidu, bez stresu a na klíč. Zodpovíme vaše otázky, zhodnotíme na jaké dotace máte nárok a celým procesem vás provedeme krok za krokem.

Přidejte se k našim spokojeným klientům i vy a zajistěte si pro svůj dům maximální možnou výši státních příspěvků.

Další možnosti čerpaní dotaci

MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.

MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat,
ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.