Od 1. září 2024 již nebude možné vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují požadavky alespoň 3. emisní třídy. Do té doby je tak nezbytně nutné vyměnit staré kotle za ekologicky vyhovující zdroje tepla. 

Co jsou kotlíkové dotace?

Tzv. kotlíkové dotace spustilo Ministerstvo životního prostředí již v roce 2015 a finanční příspěvky z tohoto programu jsou určené právě na výměnu nevyhovujících kotlů. 

Kotlíkové dotace jsou pro rok 2022 již ukončeny. Výzva pro rok 2023 nebyla zatím vypsána. Sledujte nás a o otevření nových kotlíkových dotací se dozvíte.

Kotlíkové dotace pro rok 2022 byly rozděleny do následujících kategorií:

 • Domácnosti s nižšími příjmy – na výměnu starého kotle získají až 95% dotaci
 • Ostatní domácnosti – na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla mohou čerpat až 50% dotaci z programu Nová zelená úsporám
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Analýza případu

Na počátku spolupráce s každým klientem analyzujeme vaše možnosti. Zhodnotíme, zda máte na dotaci nárok, a doporučíme vám nejlepší a nejvýhodnější řešení.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Dotace na klíč

Naše firma se specializuje na dotace na klíč. Stanovíme, jaké dokumenty bude k žádosti nutné doložit, a po jejich získání vše kompletně vyřídíme bez vaší účasti.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Energetický posudek

Některé dotace vyžadují vypracování a doložení energetického posudku budovy. I o ten se spolehlivě postaráme my.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Poradenství
v oblasti dotací

V týmu Maxidotací máme vše kolem dotací v malíku – našim klientům tedy v této oblasti nabízíme prvotřídní poradenství.

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Pro zařazení do kategorie “domácnosti s nižšími příjmy” se posuzují příjmy za rok 2020 a započítány jsou zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.

Do této skupiny jsou zařazeny domácnosti:

 • složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod  3. stupně 
 • domácnosti čerpající příspěvky či doplatek na bydlení
 • domácnosti, kde nebyl čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč (příjmy všech členů domácnosti jsou zprůměrovány)
 • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se započítává příjem ve výši 0 Kč

Kdo může o kotlíkovou dotaci požádat?

O kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy mohou žádat vlastníci či spoluvlastníci dané nemovitosti (rodinný dům, bytový dům, bytová jednotka nebo trvale obývaný rekreační objekt).

Možnosti čerpání:

 • na tepelné čerpadlo je možné čerpat dotaci maximálně 180 000 Kč
 • na kotel na biomasu je možné čerpat dotaci maximálně 130 000 Kč
 • na plynový kondenzační kotel je možné čerpat dotaci maximálně 100 000 Kč

U plynových kondenzačních kotlů Ministerstvo životního prostředí garantuje dotaci, pokud tato výměna kotle již proběhla, nebo byla-li již vystavena závazná objednávka (v termínu do 30. 4. 2022).

Jak jsou peníze z dotace čerpány

Do kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy je možné zahrnout stavební práce, dodávky a služby související s realizací, rekonstrukci otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání i projektovou dokumentaci.

Kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti vyplácí jednotlivé kraje – ty mají povinnost poskytnout žadatelům na základě předložení zálohové faktury vystavené dodavatelem 60 % z dotace jako zálohu. Po dokončení realizace výměny kotle je pak na základě doložení potřebných dokladů vyplacena i zbývající část dotace.

Příjem žádostí bude spuštěn přes krajské úřady na konci jara 2022.

Kotlíkové dotace pro ostatní domácnosti

Všichni ostatní vlastníci a spoluvlastníci nespadající mezi domácnosti s nižšími příjmy mohou čerpat kotlíkovou dotaci z ekologického programu Nová zelená úsporám. 

Kdo může o dotaci požádat

O kotlíkovou dotaci pro ostatní domácnosti mohou žádat vlastníci či spoluvlastníci nemovitostí (rodinného domu, bytové jednotky, trvale obývaného rekreačního objektu).

Kotlíkovou dotaci je možné čerpat na nákup a instalaci nového zdroje a souvisejících prvků, úpravu spalinové cesty, měření a regulaci, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu. 

Za kombinaci s jinými opatřeními v rámci programu Nová zelená úsporám navíc žadatel získá bonus za využití více opatření.

Možnosti čerpání kotlíkové dotace pro rodinné domy

 • na plynový kondenzační kotel je možné čerpat dotaci 35 000 Kč
 • na kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva je možné čerpat dotaci 80 000 Kč
 • na kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet je možné čerpat dotaci 100 000 Kč
 • na tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody je možné čerpat dotaci 100 000 Kč
 • na tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody je možné čerpat dotaci 80 000 Kč
 • na tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému je možné čerpat dotaci 140 000 Kč
 • na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je možné čerpat dotaci 60 000 Kč
 • na napojení na soustavu zásobování teplem je možné čerpat dotaci 40 000 Kč
 • na lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem je možné čerpat dotaci 45 000 Kč
 • na lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla je možné čerpat dotaci 30 000 Kč

Možnosti čerpání pro bytové jednotky

 • na plynový kondenzační kotel je možné čerpat dotaci 12 000 Kč
 • na kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva je možné čerpat dotaci 25 000 Kč
 • na tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody je možné čerpat dotaci 30 000 Kč
 • na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je možné čerpat dotaci 18 000 Kč
 • na napojení na soustavu zásobování teplem je možné čerpat dotaci 10 000 Kč
 • na lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem je možné čerpat dotaci 35 000 Kč
 • na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla je možné čerpat dotaci 30 000 Kč

Dotace na zařízení využívající plyn bude poskytnuta pouze v případě, že výměna zařízení již byla realizována, případně pokud byla na pořízení a instalaci zařízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

Podání žádosti o kotlíkovou dotaci pro ostatní domácnosti

Žádost o kotlíkovou dotaci podává žadatel nebo jím zmocněná osoba a žádosti je možné podávat před, v průběhu i po realizaci opatření.

Maxidotace – váš spolehlivý partner ve světě dotací

Kotlíkové dotace jsou skvělou příležitostí, jak na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla čerpat štědrou státní dotaci. Pokud i vy plánujete vyměnit svůj starý kotel za nový, byla by velká škoda tuto možnost nevyužít.

Pro mnoho žadatelů je však podání žádosti tak náročnou a stresující záležitostí, že to raději vzdají. A to je velká škoda!

Pokud si s žádostí o dotaci nevíte rady, obraťte se na odborníky, kteří se v oblasti kotlíkových dotací vyznají a celým procesem vás tak provedou krok za krokem – bez stresu a v klidu. A také s jasným výsledkem, protože každý, kdo si o kotlíkovou dotaci požádá a splní podmínky, opravdu získá dané peníze na výměnu kotle.

V týmu Maxidotací najdete opravdové odborníky s mnoha zkušenostmi v oblasti dotací. Spolehněte se na nás a pojďte s námi získat svou kotlíkovou dotaci i vy.

Další možnosti čerpaní dotaci

MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.

MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat,
ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.