Výzva MODF – RES+ č. 1/2024 – instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s výkonem nad 50 kWp (nad 10kWp pro projekty na katastrálním území Prahy) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny

Výzva MODF – RES+ č. 1/2024, vyhlášená Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí ČR, je zaměřena na podporu realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE) na konečné spotřebě energie. Tato výzva je otevřena stávajícím nebo budoucím držitelům licence pro podnikání v energetických odvětvích, konkrétně pro výrobu elektřiny, a nabízí finanční podporu z prostředků Modernizačního fondu.

Podporované aktivity zahrnují instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kWp (10 kWp pro projekty realizované na katastrálním území Prahy) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny. Kromě samotných fotovoltaických elektráren mohou být podporovány také systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody. Tyto projekty přispívají k snížení závislosti na neobnovitelných zdrojích energie a podporují přechod k udržitelnější a ekologičtější energetice.

Maximální míra podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu, přičemž celková alokace výzvy je 3 mld. Kč. Výzva je otevřena od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024, a podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků.

Tato výzva představuje významnou příležitost pro subjekty v energetickém sektoru, které usilují o rozvoj obnovitelných zdrojů energie a snižování dopadů své činnosti na životní prostředí. Zároveň poskytuje finanční podporu, která může výrazně přispět k realizaci ambiciózních projektů v oblasti OZE a k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Zjednodušte si cestu k financování vašeho projektu obnovitelných zdrojů energie s námi!

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Analýza případu

Na počátku spolupráce s každým klientem analyzujeme vaše možnosti. Zhodnotíme, zda máte na dotaci nárok, a doporučíme vám nejlepší a nejvýhodnější řešení.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Dotace na klíč

Naše firma se specializuje na dotace na klíč. Stanovíme, jaké dokumenty bude k žádosti nutné doložit, a po jejich získání vše kompletně vyřídíme bez vaší účasti.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Energetický posudek

Některé dotace vyžadují vypracování a doložení energetického posudku budovy. I o ten se spolehlivě postaráme my.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Poradenství
v oblasti dotací

V týmu Maxidotací máme vše kolem dotací v malíku – našim klientům tedy v této oblasti nabízíme prvotřídní poradenství.

Chcete využít příležitost financování z výzvy na podporu fotovoltaických elektráren, ale obáváte se složité administrativy? Nemusíte se bát! Naše společnost nabízí kompletní servis v oblasti přípravy a podání žádostí o dotace na projekty obnovitelných zdrojů energie. Jsme zde, abychom vám usnadnili cestu k získání finanční podpory pro váš projekt.

Specializujeme se na celý proces od začátku do konce – od první konzultace, přes detailní přípravu projektu, až po sestavení a podání kompletní žádosti včetně všech požadovaných dokumentů. Díky našim znalostem a zkušenostem zaručujeme, že váš projekt bude splňovat všechny kritéria a požadavky stanovené výzvou.

Neztrácejte čas zbytečným papírováním a nechte administrativu na nás. Umožněte nám, abychom vám pomohli zrealizovat váš projekt obnovitelných zdrojů energie s maximální možnou podporou. Společně uděláme velký krok k udržitelnější budoucnosti a zároveň vám ušetříme čas i peníze. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak vám můžeme pomoci uspět!

Další možnosti čerpaní dotaci

MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.

MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat,
ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.