Nová zelená úsporám (NZÚ) je ekologický program Ministerstva životního prostředí, který administruje Státní fond životního prostředí ČR a zaměřuje se na úsporu energií v rodinných a bytových domech. Součástí programu Nová zelená úsporám je i dotace na zateplení pro bytové domy. 

Do dotací na zateplení je možné u stávajících bytových domů zahrnout dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah. Podpora se rovněž vztahuje na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Analýza případu

Na počátku spolupráce s každým klientem analyzujeme vaše možnosti. Zhodnotíme, zda máte na dotaci nárok, a doporučíme vám nejlepší a nejvýhodnější řešení.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Dotace na klíč

Naše firma se specializuje na dotace na klíč. Stanovíme, jaké dokumenty bude k žádosti nutné doložit, a po jejich získání vše kompletně vyřídíme bez vaší účasti.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Energetický posudek

Některé dotace vyžadují vypracování a doložení energetického posudku budovy. I o ten se spolehlivě postaráme my.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Poradenství
v oblasti dotací

V týmu Maxidotací máme vše kolem dotací v malíku – našim klientům tedy v této oblasti nabízíme prvotřídní poradenství.

Kdo může dotaci na zateplení získat?

O dotaci na zateplení bytových domů mohou žádat vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu, pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Kolik peněz je možné získat?

Výše dotace na zateplení střech bytových domů se v závislosti pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun.

Státní dotací je možné získat nejvýše 50% z celkových způsobilých výdajů a částka je odstupňovaná kvalitou zateplení a závisí také na ploše zateplované rekonstrukce. Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí 700 – 4 900 Kč/m2 a obecně lze říci, že čím kvalitnější zateplení provedete, tím bude vyšší míra podpory. 

Dotaci na zateplení je možné využít i na památkově chráněné budovy.

Podmínky pro získání dotace

V dotaci na zateplení je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí.

Pokud je hlavním zdrojem vytápění bytového domu kotel určený na spalování pevných paliv nižší než 3. emisní třídy, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje, nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem.

Stavebník je nad prováděním stavby povinen zajistit odborný technický dozor.

Dotaci na zateplení lze uplatnit pouze u bytových domů, jejichž datum žádosti o stavební povolení je před 1. 7. 2013.

Chcete získat dotaci na bytový dům? Maxidotace se postarají o vše potřebné

Chystáte se rekonstruovat váš bytový dům a využít možnosti čerpání finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám? Nejste si jistí, zda splňujete dané podmínky dotačního programu? Nemáte čas zajistit vše potřebné? Nezoufejte, Maxidotace vám se vším pomohou a poradí. 

Zjistíme, zda máte na získání dané dotace nárok, zařídíme kompletní dokumentaci a postaráme se o vše potřebné.

Důvěřujte profesionálům a obraťte se na nás i vy.

Další možnosti čerpaní dotaci

MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.

MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat,
ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.