Dotaci na ekomobilitu pro bytové domy je možné čerpat díky ekologickému programu Nová zelená úsporám. Tento projekt  Ministerstva životního prostředí je administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR a zaměřuje se na úspory energií v rodinných a bytových domech. 

V rámci dotace Ekomobilita je možné čerpat podporu na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil (kategorie M1) a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Analýza případu

Na počátku spolupráce s každým klientem analyzujeme vaše možnosti. Zhodnotíme, zda máte na dotaci nárok, a doporučíme vám nejlepší a nejvýhodnější řešení.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Dotace na klíč

Naše firma se specializuje na dotace na klíč. Stanovíme, jaké dokumenty bude k žádosti nutné doložit, a po jejich získání vše kompletně vyřídíme bez vaší účasti.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Energetický posudek

Některé dotace vyžadují vypracování a doložení energetického posudku budovy. I o ten se spolehlivě postaráme my.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Poradenství
v oblasti dotací

V týmu Maxidotací máme vše kolem dotací v malíku – našim klientům tedy v této oblasti nabízíme prvotřídní poradenství.

Kdo může dotaci Ekomobilita získat?

O dotaci na ekomobilitu mohou žádat vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb) a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Kolik peněz je možné získat?

V rámci dotačního programu Ekomobilita je možné čerpat příspěvek 45 000 Kč na jednu instalovanou dobíjecí stanici a o dotaci je možné žádat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Podmínky pro získání dotace

Státní příspěvek je možné poskytnout na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (pouze vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz. Tyto dobíjecí stanice, jejich příslušenství a elektroinstalace musí být samozřejmě vždy navrženy a provedeny dle platných norem

Dotací Ekomobilita pro bytové domy je možné podpořit nejvýše takový počet dobíjecích stanic, kolik bytových jednotek je v bytovém domě.

Dotace Ekomobilita pro bytové domy umožňuje čerpat podporu pouze na dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu. 

Podpořená dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěny na pozemcích ve vlastnictví žadatele (nebo v nájmu žadatele) a dobíjecí stanici mohou využívat pouze vlastníci bytů v daném bytovém domě. Dobíjecí stanice tak nemohou být využívány veřejností a ke komerčnímu provozu.

Maxidotace vám pomohou vyřídit dotaci (nejen) na dobíjecí stanici pro elektromobil 

Chtěli byste získat dotaci na dobíjecí stanici pro elektromobil? Tým Maxidotací vám s tím pomůže.

Jsme spolehlivá firma s celorepublikovou působností a zabýváme se dotacemi na klíč. Vše kolem dotací máme v malíku a dokážeme vám tak poradit v jakékoliv situaci a s jakoukoliv dotací. Zodpovíme vaše dotazy a vše vyřídíme za vás.

Přidejte se k našim spokojeným klientům i vy a čerpejte dotace v klidu a pohodě.

Další možnosti čerpaní dotaci

MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.

MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat,
ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.